Adwokat
Marlena Kaźmierczak-Muślewska

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

Adwokat, mediator Marlena Kaźmierczak-Muślewska Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Adwokat Marlena Kaźmierczak-Muślewska ukończyła certyfikowany kurs na mediatora.

Specjalizuje się w reprezentacji klientów w sporach sądowych – cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, a także w postępowaniu karnym i karno-skarbowym, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym.

Czytaj więcej

Zakres świadczonych usług w kancelarii